บริการด้านการเคลมและการประเมิน

      ในปัจจุบันมีอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการเคลมประกันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง Schicher ที่มีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหาการเคลม การประสานงานการเคลม การประเมินความเสียหายและการประเมินคุณภาพด้วยความเป็นกลาง รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพของศูนย์บริการ จึงสามารถเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้รถกับบริษัทประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประสบการณ์ของเราทำให้เกิดความแม่นยำและโปร่งใส และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเรามีผู้ช่วยเหลือประสานงานผ่านทาง call center ที่จะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ท่านครบวงจร ทั้งในเรื่องของระบบการเคลม การวางบิล การจัดตารางนัดหมายในการเข้าซ่อม รวมทั้งเราได้เปลี่ยนระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการเดินเรื่องผ่านบุลคลเป็นระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ โดยสามารถทำการถ่ายภาพความเสียหายของรถยนต์และส่งเข้าระบบข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถ พนักงานจึงสามารถประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นข้อมูลความเสียหาย รวมทั้งราคาการประเมินความเสียหายของรถยนต์จะถูกบันทึกลงในระบบกลาง วัตถุประสงค์ของการนำระบบดังกล่าวมาใช้ ก็พื่อการประมวลผลเอกสาร การเรียกร้องประกันภัยต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องใช้เอกสารในกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน ทำให้เกิดความแม่นยำ เป็นกลาง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง