การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ลานประมูล

      การตรวจเช็คสภาพรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญของ Schicher ในลานประมูลรถยนต์ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานในการซื้อขาย รวมทั้งให้คำแนะนำ และการรับรองคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ หรืออาจรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของรถ ไม่ว่าจะผ่านการทำสี ร่องรอยสนิมต่าง ๆ รอยนูน รอยบุ๋ม ดูการแตกร้าวของชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยทีมงานของเราที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพ ทำให้เราสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์เป็นจำนวนมากได้