การสิ้นสุดการบริหารจัดการซื้อคืนเพื่อดำเนินการฟลีท

Schicher เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อคืน บริษัทจึงได้คิดค้นนวตักรรมระบบจัดการรถเช่าขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจรถเช่า ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการหน้าบ้าน และระบบจัดการหลังบ้านที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทรถเช่าเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ รองรับลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถแข่งขันกับธุรกิจรถเช่าขนาดใหญ่ได้ เป้าหมายของ Schicher คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้กฎที่เข้มงวดซึ่งกำหนดไว้ในความสัมพันธ์แบบสัญญาซื้อคืน B2B การสิ้นสุดระยะเวลาและการจัดการเรื่องการซื้อคืนของเรา ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านสัญญาโดยการคาดการณ์สถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรามั่นใจว่ามีการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับ: