การประเมินราคาของรถยนต์มือสอง

      การประเมินราคารถยนต์มือสอง คือ การจัดทำเอกสารประเมินราคา หลังจากการจัดหารถยนต์มือสองเพื่อจำหน่าย เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า การประมาณราคาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการการประเมินและกำหนดราคารถยนต์มือสองที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ ผู้เชี่ยวชาญของ Schicher จะตรวจสอบรถยนต์ต่างๆ 650,000 คันเช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก หรือรถโดยสารทั่วโลก เราใช้ความเชี่ยวชาญนี้เพื่อช่วยลูกค้าในการกำหนดราคาที่ยุติธรรมสำหรับรถมือสองตามสภาพที่แท้จริง