การวิเคราะห์สภาพรถยนต์ก่อนหมดวาระ

      ก่อนจะส่งมอบรถยนต์คืนให้กับบริษัท เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ เราจะทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ระบบไฟ ระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ โดยทั่วไป รถยนต์จะมีระยะทางการใช้งานที่ 20,000 – 30,000 กม. ต่อปี ทำให้สามารถประเมินการซ่อมแซมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของรถได้