การประเมินคุณภาพศูนย์บริการ/อู่

      ความแม่นยำในการประเมินรวมถึงการตรวจสอบที่ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการของเรานอกเหนือจากการให้บริการแล้ว เรายังสนับสนุนการตรวจสภาพรถยนต์และให้คำแนะนำกับผู้ให้บริการ เช่น ตัวแทน และอู่ต่างๆในเครือ เพื่อเพิ่มความชำนาญในการประเมินรถยนต์มือสอง การฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงขั้นตอนที่เหมาะสมในการให้บริการลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีบริการหารถยนต์ที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ ความปลอดภัยและมีมาตรฐาน