การประเมินอุบัติเหตุเชิงลึก

      ตรวจสอบรถยนต์ให้อย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์ปัญหาและอาการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง Schicher เป็นหนึ่งในผู้นำการประเมินรถยนต์ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถประเมินความเสียหายของรถยนต์ และทำรายงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและแม่นยำสูงสุด โดยให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีความเต็มใจพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยจากการตรวจสภาพรถยนต์ รายงานและการประเมินให้กับลูกค้าทุกทันอย่างทันท่วงที การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในระบบการประเมินของเรา ทำให้การประเมินเป็นได้ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงรถยนต์จากอุบัติเหตุได้อีกด้วย

1. การประเมินความเสียหายหน้างานจริง

      การประเมินอาการความเสียหายเบื้องต้นว่ามีชิ้นส่วนตัวไหนเสียหาย สามารถแก้ไขหน้างานได้เลยหรือไม่ การประเมินความเสียหายนั้นเป็นขั้นตอนพื้นฐานและเราเตรียมพร้อมเเละมีความน่าเชื่อถือมากพอด้วยมาตรฐานการประเมินของเรา จึงสามารถทำการเก็บข้อมูลเเละหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการเคลมประกันต่อไป ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นกับความรู้ของช่างผู้ชำนาญการในการตอบคำถามที่เกียวข้องกับการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รายงานจากช่างผู้ชำนาญการและการประเมินของเรานั้นถูกต้องแม่นยำ ด้วยความใส่ใจในการประเมินความเสียหายทุกกรณี แม้ว่าจะเป็นกรณีเร่งด่วนก็ตาม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินความเสียหายหน้างาน
 1. รวดเร็ว คลอบคลุม และมีคุณภาพในการประเมินจากช่างผู้ชำนาญการ
 2. เป็นทางเลือกที่ได้เปรียบทางด้านการทำธุรกิจเเละเหมาะกับบริษัทประกันภัยเป็นอย่างมาก
 3. เอกสารที่มีรายละเอีดและคำอธิบายของความเสียหายอย่างชัดเจน
 4. มีการรับแจ้งเกี่ยวกับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเงื่อนไขของตัวรถยนต์
 5. การประเมินจากช่างที่เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. การบริการหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมการประเมินความเสียหายไปจนถึงขั้นตอนการเคลม
2. การประเมินความเสียหายผ่านระบบออนไลน์

      กรณีที่ไม่สามารถลงประเมินความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุได้ เราจะมีระบบออนไลน์โดยการวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่หรือช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ลูกค้าของเราสามารถวางใจกับความรู้ของช่างที่มีความชำนาญจาก Schicher ในการตอบคำถามหรือข้อสงสัย รวมถึงรายงานการประเมิน การให้บริการทางออนไลน์เป็นการเพิ่มเเนวทางให้กับลูกค้าของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินความเสียหายผ่านระบบออนไลน์
 1. รวดเร็ว ครอบคลุมเเละมีคุณภาพ มีการให้บริการทางออนไลน์
 2. เป็นทางเลือกที่ได้เปรียบทางด้านการทำธุรกิจเเละเหมาะสมกับบริษัทประกันภัยเป็นอย่างมาก
 3. มีการตรวจสอบทางวิดิโอ รูปภาพ เเละใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประเมินเพื่อความแม่นยำ
 4. การให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และข้อตกลงของบริษัทประกันภัย
 5. การประเมินจากช่างที่เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. การบริการหนึ่งเดียวที่รวมรวมการประเมินความเสียหายไปจนถึงการเคลม
3. การตรวจสอบเอกสาร

      การตรวจสอบข้อมูลเอกสารนั้นเป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นการตรวจสอบราคารวมถึงการประเมินจากช่าง หรือใบเสนอราคาในการซ่อม เรามีการจัดเตรียมเอกสารอย่างครอบคลุมและรอบคอบเพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของเราในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ การตรวจสอบข้อมูลทางเอกสารประกอบไปด้วย 2 ส่วน ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบข้อมูลทางดิจิตอล และขั้นตอนที่สองคือการให้ช่างที่มีประสบการณ์สูงตรวจสอบความถูกเพิ่มเติม เพื่อประกอบกับข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบข้อมูล การประเมินราคา การประเมินของช่าง หรือใบเสนอราคาในการซ่อม ลูกค้าของเราจะสามารถวางใจกับช่างของ Schicher ได้ ด้วยกระบวนการที่รอบคอบดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบเอกสาร
 1. รวดเร็ว ครอบคลุมและมีคุณภาพ
 2. การตรวจสอบการประเมินราคา การประเมินของช่างจากภายนอก และใบเสนอราคาในการซ่อม
 3. การตรวจสอบราคาที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทประกันภัย
 4. การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและการแนะนำต่างๆ
4. การจำลองการเกิดอุบัติเหตุ

      ทดสอบการชนสำหรับการซ่อมแซมใหม่ให้กับบริษัทประกันภัยและทางผู้ผลิตรถยนต์ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการตลอดจนยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจำลองอุบัติเหตุ
 1. เก็บรายละเอียดการซ่อมแซมจากอุบัติเหตุและทดสอบการชน
 2. ช่างที่มีประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของรถยนต์ได้
 3. เป็นทางเลือกที่ได้เปรียบทางด้านการทำธุรกิจเเละเหมาะกับบริษัทประกันภัยเป็นอย่างมาก
 4. การรายงานที่มีการวิเคราะห์ของอุบัติเหตุและความเสียหาย
 5. การให้บริการขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขจากบริษัทประกันภัย
 6. การประเมินจากช่างที่เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 7. การให้บริการหนึ่งเดียวที่รวมการประเมินความเสียหายไปถึงการเคลม
5. รายงานข้อมูลทางเทคนิค

      เก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของรถที่เคยให้บริการ หรือการช่วยเหลือในแต่ละกรณี โดยการรวบรวมความเสียหายทั้งหมด ไฟไหม้ การขโมยรถ สีถลอกหรือความเสียหายส่วนอื่นๆ จะถูกรวมมาเป็นรายงานให้กับลูกค้าเป็นเอกสารอย่างละเอียด เราสามารถระบุถึงสาเหตุเหล่านี้ได้ ช่างของเรามีการตรวจสอบและให้คำแนะนำได้อย่างโปร่งใสและมีความเชี่ยวชาญ รายงานของเรามีมาตรฐานที่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งช่างมีความสามารถในการเก็บหลักฐานเพื่อบันทึกลงในรายงาน รวมถึงการให้บริการเหล่านี้

 1. การไขข้อสงสัยของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หลังจากได้มีการซ่อมหรือซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมแซมรถใหม่
 2. การวิเคราะห์ถึงปัญหาของการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งช่างได้มีการสืบสวนและการประเมินทั้งที่บ้านและนอกสถานที่
 3. มีการรายงานพิเศษสำหรับรถยนต์ที่ถูกขโมย
 4. มีความโปร่งใสในความเสียหายจากการทำสี
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานทางเทคนิค
 1. รวดเร็ว ครอบคลุม และมีคุณภาพสูงจากการการทำรายงาน
 2. มีการทำรายงานที่กว้างขวางให้กับลูกค้าเพื่อความโปร่งใส
 3. การตรวจสอบบัญชีที่มีหลายด้าน และให้คำแนะนำในสิ่งที่จำเป็น
 4. การให้บริการขึ้นอยู่กับข้อตกลง และเงื่อนไขจากบริษัทประกัน