การประเมินมลพิษ

      Schicher มีการทดสอบและประเมินเครื่องยนต์ โดยมีการวิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัดในการตรวจสภาพเครื่องยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด Schicher สามารถตรวจสอบเครื่องยนต์และซ่อมแซมเครื่องยนต์ในส่วนที่มีปัญหา เพื่อลดปริมาณของก๊าซ และการป้องกันมลพิษ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงทำให้สภาพรถมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ