บริการวิเคราะห์สภาพรถยนต์

      เนื่องจากในปัจจุบันการซื้อขายรถยนต์มือสองผู้ขายมีความรู้มากกว่าผู้ซื้อ ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดความเป็นกลางและยกระดับคุณภาพของรถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสอง Schicher จึงสร้างบริการตรวจรถในนามของ SCHIC Inspection เพื่อวิเคราะห์สภาพของรถยนต์ ด้วยมาตรฐานการตรวจรถของ TUV ที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศเยอรมันและในกลุ่มประเทศยุโรป ด้วยมาตรฐานดังกล่าว เราจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ ในด้านคุณภาพของรถยนต์ นอกจากนี้ Schicher ยังมีเป้าหมายที่จำทำให้รถทุกคันที่อยู่บนท้องถนนนั้นปลอดภัยกัทั้งกับผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน รวมทั้งปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมีบริการการด้านการประเมินมลพิษเพิ่มเติมอีกด้วย

      นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า Schicher ยังมีการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถดูได้ง่าย Schicher มีการแก้ปัญหาผ่านทางระบบดิจิตอลที่มีกระบวนการที่ง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญของ Schicher ให้คำแนะนำรวมถึงการรับรองคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ หรืออาจรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของรถ การประเมินเฉพาะจุด และอื่น ๆ