การวิเคราะห์สภาพรถแบบเฉพาะ

      การประเมินลักษณะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสภาพรถยนต์ที่เพิ่มเติมจากความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดย Schicher มีการประเมินสภาพรถแบบพิเศษ ตามมาตรฐานและข้อบังคับสากล Schicher สามารถประเมินและวิเคราะห์เครื่องยนต์ได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ