บริการให้คำปรึกษาในการทำการตลาดใหม่สำหรับการฟลีทรถ

      เพื่อสร้างโอกาสในการปิดการขายรถยนต์ให้ได้ดีมากขึ้น โดยมากนักขายเก่งๆ หรือที่ปรึกษาการขายที่มีความสามารถสูงของเรา ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์มากและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้มีประสิทธิภาพในการขายรถมือสอง ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทให้เช่าระยะสั้น ผู้เช่าระยะยาวและผู้ให้บริการ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการรถยนต์ต้องพึ่งพา Schicher และประสบการณ์ของเรา เรามีความสามารถในการช่วยเหลือลูกค้าในการกำหนดนโยบายการค้าของตน