บริการด้านการช่วยบริหารจัดการรถยนต์

      SCHICHER มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการรถยนต์ นำพาพันธมิตรของเราสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยลดระยะเวลาในการขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุน SCHICHER เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านการจัดการรถยนต์แบบธุรกิจกับธุรกิจ โดยนำเสนอบริการของรถยนต์ที่หลากหลาย การตรวจสอบระบบการขนส่งเคลื่อนย้าย (โลจิสติกส์) และการโอนทรัพย์สิน ทำการตลาดการขาย และศูนย์ดูแลลูกค้า เรากำลังขยายและพัฒนาบริการการจัดการรถยนต์ เชื่อมต่อการขับขี่และการตรวจสอบยานยนต์

      การบริการที่ดีต้องเกิดขึ้นจากใจ เพราะการบริการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สบายใจและพึงพอใจ คนส่วนใหญ่คิดว่า งานบริการเป็นเรื่องของบริการ เป็นเรื่องของการรับใช้ แท้ที่จริงแล้วการบริการ คือ งานใด ๆ ที่มีบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างน้อยสองคน นั่นคือ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ให้บริการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว และ ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าว