รายงานการประเมินสภาพของรถยนต์ฟลีทที่ใช้แล้ว

      การประเมินสภาพรถยนต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินราคารถยนต์ ต้องทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง รวมถึงระบบเบรก และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการประเมินตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพรถยนต์ได้ การประเมินสภาพรถยนต์ที่ใช้แล้วส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ การรายงานสภาพรถยนต์ของ Schicher เป็นการประเมินความเสียหายทั้งหมดของรถยนต์อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้โดยใช้แนวทาง และมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงอายุการใช้งานและ/หรือเมื่อสิ้นสุดระยะสัญญา ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางและมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อเพิ่มมูลค่าคงเหลือให้เหมาะสมและสร้างความน่าดึงดูดใจในระดับที่ดีที่สุด

      การรายงานสภาพรถยนต์ของ Schicher บันทึกและประเมินความเสียหายทั้งหมดของรถยนต์อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้โดยใช้แนวทางและมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดไว้ในช่วงอายุการใช้งานและ/หรือเมื่อสิ้นสุดระยะสัญญา ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทาง และมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เหมาะสม และสร้างความน่าดึงดูดใจในระดับที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านรายงานสภาพรถจะจัดเตรียม และจัดทำรายงานสภาพรถยนต์ที่ครอบคลุมรอบด้านสำหรับรถยนต์มือสองเพื่อลูกค้าของเรา โดยรายงานสภาพรถยนต์นั้น จะมีการตรวจสอบส่วนต่างๆดังต่อไปนี้