การวิเคราะห์คุณภาพรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อ

      การประเมินสภาพรถจากผู้เชี่ยวชาญของ Schicher ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานมากพอในการตัดสินใจซื้อขาย ผุ้เชี่ยวชาญของ Schicher ยังสามารถให้คำแนะนำ และรับรองคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของรถที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสี ร่องรอยสนิมต่าง ๆ รอยนูน รอยบุ๋ม ดูการแตกร้าวของชิ้นส่วนต่าง ๆ ตรวจสภาพรถยนต์ตั้งแต่เครื่องใต้ฝากระโปรงหน้า ใต้ท้องรถ ทั้งระบบเบรก ท่อยาง สายพานต่าง ๆ จนถึงฝาน้ำมันว่ามีสภาพดีหรือไม่ ขั้นตอนสุดท้าย คือการทดลองขับ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ารถอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน