การวิเคราะห์สภาพรถยนต์ก่อนการเดินทาง

      การประเมินสภาพรถก่อนเดินทางเป็นวิธีช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทำให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหารถเสียระหว่างทาง โดย Schicher เราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลัก และเรายังมีการให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี