การวิเคราะห์สภาพรถยนต์เป็นระยะ

      โดยทั่วไปการวิเคราะห์สภาพรถยนต์เป็นระยะจะต้องนำรถเข้าประเมินในทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทาง Schicher มีการฝึกอบรมให้กับช่างเพื่อเพิ่มความชำนาญการในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ได้อย่างแม่นยำผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ