การประเมินคุณภาพตัวถังและสี (Body and Paint)

      การประเมินคุณภาพตัวถังและสีว่าเคยมีการซ่อมหรือทำการแก้ไขสีเดิมจากโรงงานหรือไม่ การประทับตราจาก Schicher เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ถึงคุณภาพของการทำสีและความเชียวชาญให้กับศูนย์ให้บริการในเครือบริษัทประกัน ตราประทับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองคุณภาพการทำสีให้กับรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และมีอุปกรณ์พร้อมในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมถึงสามารถเข้าถึงเครือข่ายคู่ค้าได้ คุณภาพคือกุญแจที่สำคัญ ตราประทับของ Schicher เป็นการรับประกันคุณภาพ

      ไม่ว่าคุณจะให้บริการรถยนต์ รถบรรทุก หรือรถประจำทาง ทีมงานของเราก็มีบริการทดสอบคุณภาพของรถยนต์ที่ผ่านการยอมรับในระดับสากล สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถยนต์และระบบต่างๆได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมันและยุโรป