บริการดูแลระบบสำหรับบุคคลที่สาม

      ด้วยประสบการณ์จากการทำงานกับบริษัทประกันภัย ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำงานตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของระบบการเคลม การวางบิล การเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ การจัดตารางนัดหมายในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมที่มีความรู้เชิงลึก และประสบการณ์จริง ถึงแม้ว่าจะมีการประสานงานที่ซับซ้อน Schicher ก็สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นทางออกให้กับลูกค้าของเรา